Navigace: skalnickyostrava > O klubu

O klubu

Náš klub pěstitelů skalniček byl založen skupinou nadšenců v roce 1974 a patří mezi nejstarší v České republice.

Během své existence klub založil vlastní skalku, pořádal výstavy, přednášky, zájezdy a několikrát také měnil své působiště.

Velké stěhování jsme zažili v roce 2004, kdy jsme byli nuceni přemístit nejen místo našich schůzek, ale i celou skalku. Nyní se situace opakuje.

Poslední stěhování jsme zažili na konci roku 2012. Měli jsme výbornou základnu v Domě zahrádkářů v Ostravě-Zábřehu,ovšem místní organizace zahrádkářů byla majitelem budovy, český stát zase majitelem pozemku. Přihlásil se o své právo, vyměřil zahrádkářům nájem a tito se pak následně rozhodli budovu prodat. Nový majitel pak už o nás neměl zájem a tak jsme se museli odstěhovat, stejně jako zahrádkáři.
Na našem novém působišti se nám nepodařilo zajistit souhlas s výstavbou skalky a tak jsme byli nuceni veškerý majetek klubu z původního výstaviště rozprodat mezi členy klubu - tedy kameny za skalek, zámkovou dlažbu, nářadí atd. Naše nové výstavy budou proto vypadat úplně jinak než dříve, kdy jsme představovali rostliny v jejich přirozeném prostředí - v tufové a břidlicové skalce.
Změnou místa schůzek jsme také přišli o část členů, neboť pro rozlehlost Ostravy se některým členům dojíždění do Ostravy-Poruby značně zkomplikovalo. Naše nové sídlo je nyní ve Středisku přírodovědců v ulici Čkalovova č.10/1881 v Ostravě-Porubě.V krásném, velkém sále se konají i naše přednášky a schůzky, a to vždy první pátek v měsíci od 16 do 18 hodin a rádi zde přivítáme hosty i každého nového člena, kterého mezi sebe přijmeme rádi.

Hlavní činnost klubu:

Přednášky – schůzky s přednáškami a promítáním se konají v období od října do března, každý první pátek v měsíci, od 16 do 18 hodin ve Středisku přírodovědců v ulici Čkalovova č.10/1881 v Ostravě-Porubě.
Témata přednášek jsou zaměřena na ukázky skalek pěstitelů z ČR i jiných zemí, na rady k pěstování a množení rostlin, cestopisy z celého světa. Přednášky bývají doplněny promítáním fotografií. Přednášek se mohou zúčastnit i nečlenové. POZOR, schůzky nebývají od dubna do září.

Zájezdy – klub pořádá každým rokem zájezdy na skalky známých pěstitelů v ČR i na Slovensko, a nejen tam. Zájemci se mohou informovat u jednatele nebo předsedy klubu (viz níže). Při zájezdech na skalky a do sbírek pěstitelů bývá možný i nákup nových rostlin.

Někteří naši členové každoročně vyjíždějí i do vzdálených pohoří a vždy přibírají i další členy klubu do skupin, pokud mají zájem.

Výstavy – klub Adonis pořádá každoročně výstavy (viz přehled na stránce Výstavy), nyní nově ve Středisku přírodovědců v ulici Čkalovova č.10/1881 v Ostravě-Porubě Na všech výstavách mají návštěvníci možnost spatřit plno zajímavých, málo známých rostlin, poučit se o jejich pěstování a mnoho si jich také zakoupit. Členové klubu mají možnost se pochlubit svými pěstitelskými úspěchy, ale i prodat své přebytky a získat tak prostředky na provozování svého náročného koníčka. Ostravské výstavy jsou pověstné přijatelnými cenami za rostliny.

Členský roční příspěvek v klubu je 100 Kč. Z příspěvků jsou hrazeny náklady na různou činnost klubu, zvláště pak přednášky a výstavy. Aktuálně se o činnosti dovíte vždy na některé z přednášek.

Vedení klubu:

Adresa klubu: ADONIS, Středisko přírodovědců, Čkalovova č.10/1881, Ostrava-Poruba (web střediska www.svc-korunka.cz)

Předseda: Mgr. Milan Sembol, Opavská 1136, 708 00 OSTRAVA-Poruba

                 telefon: 775 942 148          e-mail: kembi@volny.cz

Jednatel: Vítězslav Lojkásek, Heleny Salichové 756/10, 725 25 Ostrava - Polanka nad Odrou

                 telefon:                                e-mail: vl61@seznam.cz

 

 
© skalnickyostrava.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky